NATUUR, MENS EN DIER: GENIETEN DOE JE HIER!

Download PowerPoint presentatie: Zevenbergen: Ambassadeur van het landschap


Vakantiepark Zevenbergen

Fam. van der Lee heeft circa 40 jaar geleden het woonhuis vergaertweg 4 (destijds Graafsebaan 1A) gebouwd en met zijn gezin met 7 kinderen het huis bewoond. Van huis uit aannemer / meubelmaker, werkte vanuit zijn schuur achter het huis. Enkele zomerverblijven op het terrein werden door zijn kinderen bewoond. Toen zijn kinderen het huis uit waren en zijn bedrijf zware tijden tegemoet ging heeft hij gekozen om een deel van zijn schuur te verbouwen en er vakantiewoningen van te maken. Aangezien dat de buurman (Fam. Hattinga Verschuren) een 50 tal caravanplaatsen had, werden de laatste percelen van Heesch, richting schaijk, recreatief ingekleurd.

In 1993 heeft fam. van Bakel het perceel van Fam. van der Lee aangekocht en na een grondige renoveren van alle opstal hebben zij in mei 1996 de deuren heropend.

Fam. Stephan woonachtig aan de andere zijde van perceel (vergaertweg 2) hadden door alle recreatieve bezoekers in het “gebied” ook een vakantiehuisje op hun perceel staan.
In 2001 heeft fam. van Bakel de optie gekregen om uit te breiden door aankoop van perceel vergaertweg 2. Na renovatie van de opstal is dit perceel bij vakantiepark Zevenbergen gekomen en bestaat het heden uit twee prive woningen en 16 vakantiewoningen.

 

De Zevenbergen

Het gebied De Zevenbergen ligt op een afstand van zo’n 400 meter van het Vorstengraf. Het gebied is tussen 1810 en 1837 bebost. Het gebied is in 1964 en 1965 onderzocht en daarbij werden zeven grafheuvels aangetroffen. Toen het knooppunt werd aangelegd moest dit onderzoek een vervolg krijgen. Proefsleuven brachten aan het licht dat zich in het gebied een palenrij van tenminste 100 meter lengte heeft bevonden. In 2004 volgde de eigenlijke opgraving van het grafveld. De grootste grafheuvel (heuvel 7 met een diameter van 40 meter) werd pas in 2007 onderzocht, de heuvel bleek verstoord door dassen. Ondanks de vergravingen werden met behulp van röntgenonderzoek bronzen objecten gevonden.

In heuvel 1 werd een op de rug begraven skelet gevonden, er werd later een urn bijgezet. Om de heuvel werd een kringgreppel met opening naar het zuidoosten gevonden (in het lichaam van een oudere grafheuvel).

In de 13e eeuw werd op een van de heuvels vermoedelijk een galg opgericht. Deze stond op een kruispunt van doorgaande karrensporen over de heide en in de nabijheid werden de resten van twee slachtoffers gevonden.

Ten oosten van het grafveld werden resten van een landweer aangetroffen, die (waarschijnlijk) aansluit op de landweer die in 1978 ten zuiden van het aangrenzende Berghem werd gevonden.

 

Het Vorstengraf

Het Vorstengraf is gelegen aan het knooppunt Paalgraven, dit knooppunt is vernoemd naar de paalgraven die in de onmiddellijke omgeving ervan zijn gevonden. Deze graven zijn aangelegd in de periode van de Vroege Bronstijd tot de Vroege IJzertijd, dus van 2000 v.Chr. tot 700 v.Chr. Om de nieuwe snelweg ten oosten van Oss aan te sluiten op de A50 naar Emmeloord en de A59 naar ‘s-Hertogenbosch werd het knooppunt Paalgraven vernieuwd (voorheen de aansluiting met de N265 Oss-Eindhoven).

Ten oosten en zuiden van het Vorstengraf werd een urnenveld uit de Late Bronstijd en Vroege IJzertijd gevonden. Crematieresten zijn in een urn of doek bijgezet. Soms werd er geen gebruik gemaakt van een opgeworpen heuvel (vlakgraven). Vrij snel na de oprichting van het Vorstengraf is dit grafveld buiten gebruik geraakt.

Gereconstrueerde Paalkransheuvels nabij het Vorstengraf, oorspronkelijk lagen deze Paalkransheuvels zuidelijker (nu het tracé van de snelweg) In de omgeving van het Vorstengraf zijn twee Paalkransheuvels afgegraven, hier werden de resten van twee jonge mannen gevonden. De palen hebben volgens archeologen waarschijnlijk een rituele functie gehad. Eén van de heuvels is omgeven door een ovale greppel. Deze Paalkransheuvels zijn gereconstrueerd op een plek ten westen van het Vorstengraf. De oorspronkelijke vindplaats van deze Paalkransheuvels is zuidelijker en ligt onder het huidige tracé van de snelweg.