NATUUR, MENS EN DIER: GENIETEN DOE JE HIER!

Algemene voorwaarden

PDF Algemene voorwaarden downloaden

Algemene voorwaarden en huisregels Vakantiepark Zevenbergen te Heesch.

 • Reservering: het online invullen van een reserveringsformulier is geen boeking. Binnen 48 uur zullen wij reageren of wij uw reservering kunnen boeken.
 • Reservering omzetten in een boeking. Door de betaling van 50% van de verschuldigde som, binnen 48 uur, zal uw reservering omgezet worden in een boeking. Het restant dient uiterlijk 6 weken voor aanvang te zijn betaald. Bij latere boekingen dient het gehele bedrag in 1x te worden betaald. Als het bedrag is ontvangen, ontvangt u een schrijven dat wij uw verblijf definitief hebben ingeboekt.
 • Annulering: Bij annulering is de totale som door huurder verschuldigd. Terugbetaling van reeds gedane betalingen vindt alleen plaats als Vakantiepark Zevenbergen erin slaagt de bungalow voor de desbetreffende periode weer te verhuren. Indien u gebruik maakt van het annuleringsfonds, krijgt u de vooruit betaalde huur altijd terugbetaald in de volgende gevallen: bij ziekte of sterfgeval van de huurder of diens bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, vlak voor of tijdens de geplande vakantie. Een en ander na overlegging van een deugdelijk bewijsstuk. In alle gevallen wordt € 20,00 voor administratiekosten in rekening gebracht. Als annulering wordt tevens beschouwd niet tijdige en/of onvolledige betaling van de verschuldigde som. Door annulering vervallen alle rechten van huurder.
 • Wijziging: Voor wijziging van een door u opgegeven reservering wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Aankomst- en vertrekdagen: De aankomst- en vertrekdagen liggen in principe op maandag en vrijdag. Huurder kan de bungalow betrekken na 15.00 uur. Uiterlijke aankomsttijd 21.00 uur. Vertrek: De doelgroep “kort recreëren” dient de sleutel tussen 8.30 en 10.00 uur in te leveren.De doelgroep “lang recreëren” dient de sleutel voor 8.30 uur in te leveren, u ontvangt een extra schrijven met check out richtlijnen.
 • Staat van het gehuurd object. U ontvangt een inventarisatielijst, waar u de aantallen van inventaris, beschadigingen en opmerkingen kunt aangeven. Dit kunt u bekrachtigen door foto’s te maken. Deze kunt u per mail of WhatsApp delen met de directie.  
 • Eindschoonmaak: “Kort recreëren”; De bungalow wordt na vertrek door vakantiepark Zevenbergen schoongemaakt. Huurder dient de bungalow “bezemschoon” op te leveren. (Dus; geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen, koelkast/ diepvries ontdooien en schoonmaken, magnetron schoonmaken, de natte ruimte schoon achterlaten en het vuilnis gescheiden in de diverse containers deponeren).
  “lang recreëren”; U dient de bungalow, de binnen- en buitenkant, en het tuintje even schoon en opgeruimd achter te laten als dat u het heeft aangetroffen bij uw aankomst.
  Tijdens de eindschoonmaak wordt de bungalow gecontroleerd. Dus niet meteen bij vertrek.
 • Bewoning: Het is niet toegestaan meer personen in de bungalow te laten overnachten dan waarvoor de bungalow is bedoeld. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal ook als persoon.
 • Bezoekers: Als u, als huurder, bezoek ontvangt zijn deze gasten welkom van 8.30 uur t/m 23.00 uur. Meldt het aantal gasten en de leeftijden aan Twan, dit kan middels een WhatsApp, sms of e-mail bericht.
 • Indien de huurder bezoekers ontvangt is de huurder aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers en voor de door hen toegebrachte schade.
 • Groepen: Verblijf van (homogene) groepen in bungalows is niet mogelijk. Denk aan teamuitjes en vrijgezellenfeestjes.
 • Vakantiepark Zevenbergen heeft geen vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten en permanente bewoning is niet toegestaan.
 • Huisdieren: Het meebrengen van maximaal 1 huisdier per bungalow is toegestaan, mits het bij de reservering is aangemeld. Slechts in een beperkt aantal bungalows wordt een huisdier toegelaten. Uitlaten in het daarvoor bestemde hondentoilet. Vlooien preventie verplicht !! Op het park dienen honden en katten aangelijnd te zijn, dit i.v.m. andere loslopende dieren op het park. Pitbullachtige (Zoals o.a.: Stafford, Pitbull, Bull Terier, Franse Bulldog, Rottweiler, Dobberman of kruisingen hiervan) honden worden niet toegelaten. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten. Geen huisdieren van bezoekers.
 • Waarborgsom: De waarborgsom wordt, na controle van de bungalow, teruggestort onder verrekening van evt. schade of extra schoonmaakkosten. Dit ter beoordeling van de controleur.

Aansprakelijkheid:

Vakantiepark Zevenbergen is niet aansprakelijk voor:

 • Schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op hun terreinen of door het gebruik van de op hun terreinen aanwezige faciliteiten.
 • Gevolgen van natuurverschijnselen. Bijv. Schade door vallende eikels en dennenappels, druppend hars, etc. (Tip: Let op waar u in welk jaargetij uw auto parkeert.)
 • Schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
 • Mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
 • Onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van technische apparatuur, faciliteiten en/of voorzieningen.
 • Een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van zichzelf, van alle aangemelde personen als van bezoekers.

Huisregels:

 • Open vuur is verboden.
 • Doof uw sigaret in een daarvoor bestemde asbak.
 • Het is niet toegestaan om in de bungalows te roken 
 • LET OP !!! Gooi nooit zomaar sigarettenpeuken weg. Brandgevaar !!! en milieuvervuiling. Een natuurlijke milieuafbraak van 1 peuk duurt 10 tot 12 jaar!
 • Gebruik van drugs (hard en soft) is verboden, tevens overmatig alcohol gebruik.
 • BBQ: alleen op gas en elektra zijn toegestaan.
 • Auto’s parkeren altijd op parkeerplaats.
 • Het huisvuil in vuilniszakken deponeren in de Molok container. Glas en papier in de daarvoor bestemde containers. Het vuildepot bevindt zich tussen het hondentoilet en de passanten poort.
 • Voor het schoonhouden van uw terras staat er altijd een bezem en hark aan de linkerwand tussen parkeerplaats en receptie. Mocht u speciale materialen / gereedschap willen, meldt het even bij Twan.
 • Het is niet toegestaan om op de tuintafel of terras voer of etenswaren aan te bieden voor de wilde / loslopende dieren. De vetten trekken in het materiaal waarvan de tuintafel en terras is gemaakt. Gebruik hiervoor een voederplank/huisje voor.
 • Honden op het park altijd aanlijnen en uitlaten in het hondentoilet of buiten het park in de bossen.
 • U mag gratis gebruik maken van de sport en spel faciliteiten. Bij gebruik van verlichting zal een vergoeding gevraagd worden. Voor gebruik eerst even melden. Voor het lenen van materialen vragen wij een borgsom.
 • Afval van brood en groente (geen uien) hebben de dieren heel graag. Leg deze bij een dierenverblijf. Vooral bij twijfel of het gezond voor de dieren is.
 • Wij hopen op goed weer zodat u gebruik kunt maken van de “zonnevijver”. Ouders van kinderen graag opletten dat de douchekraan niet blijft open staan. En laat hier kinderen, zonder zwemdiploma, nooit alleen achter of zonder toezicht spelen.
 • Zorg dat u geen overlast / geluidsoverlast veroorzaakt voor uw buren en andere gasten.
 • De wasserette mag men gratis gebruiken. Let wel op het indelingsschema en de voorgeschreven tijd, van 8.00 uur tot 20.00 uur.
 • Als de stofzuiger zak vervangen dient te worden, neem dan even contact op met Twan.

Algemeen voorbehoud:

Boekingen komen eerst tot stand na acceptatie door Vakantiepark Zevenbergen. (Druk-) fouten binden niet.

Algemeen Klachten:

Ondanks alle mogelijke inzet en organisatie is het mogelijk dat huurder een klacht heeft. Huurder dient deze direct aan de bedrijfsleiding ter plaatse te melden zodat hiervoor een oplossing kan worden gevonden. Wanneer huurder bij ontevredenheid dit niet kenbaar maakt tijdens zijn verblijf, dan verliest hij eventuele rechten op vergoeding of compensatie. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost heeft huurder tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Vakantiepark Zevenbergen waar de klacht nogmaals wordt onderzocht. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie, Suriname straat 24, 2585 GJ Den Haag, dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

Sancties:

Bij het niet naleven van deze algemene voorwaarden en huisregels of instructie van directie, zal na gelang de aard en zwaarte van de overtreding een waarschuwing worden gegeven of een acute uitzetting / verwijdering van het park plaatsvinden. De directie bepaald hierin. 

*kort recreëren = verblijf tot 4 weken, lang recreëren = verblijf van 4 t/m 26 weken.