NATUUR, MENS EN DIER: GENIETEN DOE JE HIER!

Algemene voorwaarden

PDF Algemene voorwaarden downloaden

Bungalowgasten:

 • Reservering: de reserveringsbevestiging wordt binnen 2 (werk)dagen toegezonden. Deze bevestiging is het bewijs van boeking.
 • Betaling: 50% van de verschuldigde som binnen 2 weken na datum van de bevestiging. Het restant uiterlijk 6 weken voor aankomst. Bij latere boekingen dient het gehele bedrag in 1x betaald te worden.
 • Annulering: Bij annulering is de totale som door huurder verschuldigd. Terugbetaling van reeds gedane betalingen vindt alleen plaats als Vakantiepark Zevenbergen erin slaagt de bungalow voor de desbetreffende periode weer te verhuren. Indien u gebruik maakt van het annuleringsfonds, krijgt u de vooruit betaalde huur altijd terugbetaald in de volgende gevallen: bij ziekte of sterfgeval van de huurder of diens bloed- of aanverwanten in de 1e of 2e graad, vlak voor of tijdens de geplande vakantie. Een en ander na overlegging van een deugdelijk bewijsstuk. In alle gevallen wordt € 20,00 voor administratiekosten in rekening gebracht. Als annulering wordt tevens beschouwd niet tijdige en/of onvolledige betaling van de verschuldigde som. Door annulering vervallen alle rechten van huurder.
 • Wijziging: Voor wijziging van een door u opgegeven reservering wordt € 10,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 • Aankomst- en vertrekdagen: De aankomst- en vertrekdagen liggen in principe op vrijdag en maandag. Huurder kan de bungalow betrekken na 15.00 uur. Uiterlijke aankomsttijd 21.00 uur. Vertrek rond 10.00 uur. Sleutel inleveren is al mogelijk vanaf 08.30 uur.
 • Eindschoonmaak: De bungalow wordt na vertrek schoongemaakt. Huurder dient de bungalow “bezemschoon” op te leveren (dus; geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen, koelkast/ diepvries ontdooien en schoonmaken, magnetron schoonmaken, de natte ruimte schoon achterlaten en het vuilnis gescheiden in de diverse containers storten). Tijdens het schoonmaken wordt de bungalow gecontroleerd. Dus niet meteen bij vertrek.
 • Bewoning: Het is niet toegestaan meer personen in de bungalow te laten overnachten dan waarvoor de bungalow is bedoeld. Kinderen tellen voor het vaststellen van het bewonersaantal ook als persoon.
 • Groepen: Verblijf van groepen in bungalows is niet mogelijk.
 • Huisdieren: Het meebrengen van maximaal 1 hond / kat per bungalow is toegestaan, mits het bij de reservering is aangevraagd. Slechts in een beperkt aantal bungalows wordt een huisdier toegelaten.
  • Uitlaten in de daarvoor bestemde hondentoilet
  • Vlooien preventie verplicht !!
  • Op het terrein en in het bos dienen honden aan de lijn gehouden te worden.
  • Pitbullachtige honden worden niet toegelaten.
  • Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd.
  • De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten.
  • Geen huisdieren van bezoekers.
 • Waarborgsom: De waarborgsom wordt, na controle van de bungalow, teruggestort onder verrekening van evt. schade of extra schoonmaakkosten. Dit ter beoordeling van de controleur.

Algemeen:

 • Bezoekers: Indien de huurder bezoekers ontvangt is de huurder aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar bezoekers en voor de door hen toegebrachte schade.
 • Klachten: Ondanks alle mogelijke inzet en organisatie is het mogelijk dat huurder een klacht heeft. Huurder dient deze direct aan de bedrijfsleiding ter plaatse te melden zodat hiervoor een oplossing kan worden gevonden. Wanneer huurder bij ontevredenheid dit niet kenbaar maakt tijdens zijn verblijf, dan verliest hij eventuele rechten op vergoeding of compensatie. Indien de klacht niet tot tevredenheid wordt opgelost heeft huurder tot uiterlijk 14 dagen na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij Vakantiepark Zevenbergen waar de klacht nogmaals wordt onderzocht. Mocht ook dit niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan heeft u tot uiterlijk 3 maanden na vertrek uit het vakantiepark de gelegenheid de klacht te laten behandelen door de Geschillencommissie Recreatie, Suriname-straat 24, 2585 GJ Den Haag, dan wel de klacht voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. De beslissing van deze commissie heeft de kracht van een bindend advies.

Aansprakelijkheid:

 • Vakantiepark Zevenbergen is niet aansprakelijk voor:
  • schade of letsel ontstaan als gevolg van het verblijf op hun terreinen of door het gebruik van de op hun terreinen aanwezige faciliteiten.
  • schadeclaims voortvloeiende uit geluidsoverlast veroorzaakt door derden.
  • mondeling of telefonisch verstrekte inlichtingen.
  • onklaar raken en/of buiten gebruik zijn van technische apparatuur, faciliteiten en/of voorzieningen.
  • een en ander onverminderd het in de wet bepaalde. De huurder c.q. de hoofdbewoner is hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen, die uit de reservering en het verblijf voortvloeien, zowel van zichzelf, van alle aangemelde personen als van bezoekers.

Huisregels:

 • Open vuur is verboden.
 • Doof uw sigaret in een daarvoor bestemde asbak. 
 • BBQ: alleen op gas en elektra zijn toegestaan.
 • Auto’s parkeren altijd op Parkeerplaats. (Voor de drempel)
 • Het vuil in vuilniszakken deponeren in de Molok-container. (Tussen de hondentoilet en de grote poort)
 • Voor het schoonhouden van uw terras staat er altijd een bezem en hark naast de receptie.
 • Honden op het park altijd aanlijnen en uitlaten in het hondentoilet of buiten het park in de bossen.
 • U mag gratis gebruik maken van de sport en spel faciliteiten. Bij gebruik van verlichting zal een vergoeding gevraagd worden. Voor gebruik eerst even melden. Voor het lenen van materialen vragen wij een borgsom.
 • LET OP !!! Gooi nooit zomaar sigarettenpeuken weg. Brandgevaar !!! en milieuvervuiling. Een natuurlijke milieuafbraak van 1 peuk duurt 10 tot 12 jaar!
 • Afval van brood en groente (geen uien) hebben de dieren heel graag. Leg deze bij een dierenverblijf. Vooral bij twijfel of het gezond voor de dieren is.
 • In de zomer hopen we dat we veel van de zonnevijver gebruik kunnen maken. Ouders van kinderen graag opletten dat de douchekraan niet blijft open staan. En laat hier kleine kinderen nooit alleen achter of zonder toezicht spelen.
 • Denk aan geluidsoverlast voor uw buren en andere gasten. (radio & tv)
 • De wasserette mag men gratis gebruiken. Let wel op het indelingsschema en de voorgeschreven tijd, van 8.00 uur tot 20.00 uur. Hier ligt ook een leesmap, wel terug bezorgen dan kan er een ander ook gebruik van maken. (wasserette 1)
 • Als de stofzuigerzakken op zijn dan kunt u bij Anny nieuwe halen.

Algemeen voorbehoud:

 • Boekingen komen eerst tot stand na acceptatie door Vakantiepark Zevenbergen. (Druk-) fouten binden niet.